Medlemspuljen 2010

Her kan du se nogle af de projekter som blev støttet i 2010

 

Sæbekassederby på Frederiksberg (2010)

FDF F7 blev bevilliget penge til et stort sæbekassederby på Frederiksberg med sæbekasseræs og andre gode FDF-aktiviteter. 

 

FDF Brande holder åbent kredshus hver måned (2010)

Medlemspuljen støttede opstart og reklame for FDF Brandes drop in arrangement i deres nye kredshus. 

 

Skov-tumlinge i Fredericia (2010)

FDF Fredericia Søndermarken blev i april 2010 bevilliget penge fra Medlemspuljen til at opstarte en skov-tumlingeklasse i kredsen. Støtten går dels til materiel og markedsføring for potentielle nye medlemmer. 

 

Familiearbejde i FDF Hjerting (2010)

Der er mange småbørnsfamilier i Hjerting, og derfor har man søgt midler fra medlemspuljen til at målrette FDF-arbejdet til disse. Medlemspuljen støttede dette projekt i april 2010. 

 

"Skoven er sjov" i Sydvendsyssel netværk  (2010)

En hel dag i skoven med 500 børn og voksne, hvor der blev budt på alt fra træklatring og GPS-løb til natur-wellness og friluftsgudstjeneste.  

 

Kredsweekend for familier i FDF Vejen  (2010)

FDF Vejen støttes af Medlemspuljen til deres familie projekt i september 2010. Formålet med weekenden er den fede FDF-oplevelse, som især skal fastholde nuværende medlemmer, men også indbyde nye medlemmer i kredsen. 

 

FDF Landsdel 4 vil være synlige naboer  (2010)

I forbindelse med Århus Festuge er FDF Landsdel 4 blevet støttet af Medlemspuljen til deres event "Synlige naboer", som skal vise mange potientielle medlemmer, hvad FDF kan byde på.