Julsøfonden

Lån til kredse eller ejerfællesskaber, der kommer i økonomiske problemer grundet coronakrisen (2020)

De mange anbefalinger og påbud som regering og sundhedsmyndigheder giver i forbindelse med corona kan få økonomiske konsekvenser for kredse og ejerfællesskaber. For nogle vil manglende indtægter fra arrangementer, udlejning mv. kunne få alvorlige følger i forhold til kredsens eller ejerfællesskabets likviditet og muligheder for at få betalt faste omkostninger. Landsforbundet vil kunne hjælpe disse med lån.

 

Der kan ydes lån på op til kr. 150.000,00. Betingelser for sikkerhedsstillelse og tilbagebetaling er de samme som fastlagt i de almindelige retningslinjer for Julsøfondens støtte til ejendomme.

Forudsætning for at lånet kan ydes er

  • At der som følge af situationen omkring corona-nedlukningen er opstået et akut behov for likviditet for at kunne klare den almindelige drift. Dette dokumenteres med regnskab år til dato.
  • At kredsen eller ejerfællesskabet forud for corona-nedlukningen havde en sund økonomi. Dette dokumenteres med regnskab for de to foregående regnskabsår.
  • At man har afsøgt muligheden for, at de almindelige offentlige hjælpepakker kan dække likviditetsbehovet. Skal dokumenteres ved ansøgning.
  • At der fremlægges detaljeret oversigt over manglende indtægter samt forventninger til udgifter der ikke kan afholdes.
  • At kredsen eller ejerfællesskabet samlet set har en sund økonomi og at der er reelle muligheder for lånets tilbagebetaling når forholdene normaliseres. 


Ansøgninger om lån fremsendes til forbundskontoret. 

Kontakt administrationschef Jakob Harbo Kastrup, hvis du har spørgsmål til støttemuligheden.