Julsøfonden

Julsøfondens formål er at støtte køb og forbedring af ejendomme, både og skibe, støtte etableringen af nye musikenheder samt ekstraordinært at støtte kredse eller ejerfællesskaber i økonomiske problemer som følge af coronanedlukningen.

Fondens formål er at:

  1. Støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde.
  2. Støtte køb og forbedring af både og skibe, som har en størrelse, så de kan anvendes som mødelokale.
  3. Støtte køb af joller og mindre både.
  4. Støtte etableringen af nye musikenheder.

Støtte til ovenstående punkt 1 og 2 ydes som lån til kredse og ejerfællesskaber under landsforbundet samt til selvejende institutioner med samme formål som FDF. 

Støtte til ovenstående punkt 3 og 4 ydes som tilskud til kredse og ejerfællesskaber under landsforbundet samt til selvejende institutioner med samme formål som FDF.

Hovedbestyrelsen forvalter fondens midler og fastsætter de nærmere regler for deres anvendelse. 

Sådan gør du

Du kan søge midler fra Julsøfonden inden for tre kategorier: Ejendomme, sejlads eller musik. Klik nedenfor på en af de tre kategorier og læs mere om hvilke forhold og regler, der er gældende for den enkelte kategori.

Ejendomme

Lån til køb og forbedring af ejendomme.

Sejlads

Tilskud og lån til køb af mindre og store både.

Musik

Tilskud til opstart af nye musikenheder.