Roller og brugere af event.it (Flexbillet)
i FDF kredsen

Læs mere om de obligatoriske roller
som event.it (Flexbillet) anvender fra Carla.

Som standard har rollerne kursusansvarlig, kredskasserer, formand og kredsleder fra Carla adgang til event.it (Flexbillet). 

Når en af disse roller tildeles en ny person i Carla, vil vedkommende automatisk få en invitation ved næste synkronisering. Synkroniseringen sker en gang i døgnet ved tilmelding fra en af kredsens medlemmer eller login på kredsens administrations-side.

Fjernes f.eks. rollen kursusansvarlig i Carla, vil vedkommende dagen efter ikke længere kunne få adgang til administrationsmodulet i Flexbillet.

Alle med rollen klasseleder synkroniseres også fra Carla, så det er muligt hurtigt at give f.eks. en væbnerleder adgang til at oprette en weekendtur. 

Kredsen kan også selv oprette eksterne brugere i Flexbillet. En ekstern bruger er en kredsbruger, hvor data ikke automatisk leveres fra Carla. Bemærk at disse brugeres adgang dermed skal vedligeholdes manuelt.

Brugere på event.it (Flexbillet) der oprettes fra de obligatoriske roller får som standard administratoradgang. 

Hvis jeres kreds ikke har adgang til event.it (Flexbillet) skal I kontakte forbundskontoret. Opretter I jer selv hos event.it (Flexbillet), kan I godt anvende FDFs grafiske indstillinger, men I opnår ikke integration med Carla og afregner via standardtakst og ikke de gebyrtakster, som FDF har forhandlet på deres aftale.

 

Obligatoriske roller

Kursusansvarlig

 • Rollen bestemmes af Carla.
 • Der kan oprettes ubegrænset antal kursusansvarlige.
 • Den kursusansvarlige skal godkende eller afvise deltagere, der tilmelder sig fra kredsen. Systemmails udgår til mailadressen angivet i Carla.

Kredskasserer

 • Rollen bestemmes af Carla.
 • Der kan være tilknyttet en med rollen kredskasserer i Carla, men der kan tilknyttes flere i Flexbillet.
 • Kredskassereren har ansvaret for at foretage betaling i administrationsmodulet når den kursusansvarlige har godkendt deltagelsen. Opgaven kan tildeles en anden ved at oprette en ny med rollen 'Kredskasserer' i event.it (Flexbillet)- så vil begge få besked, når der skal foretages betaling.

Kredsleder

 • Rollen bestemmes af Carla.
 • Der kan være 1-3 med rollen kredsleder i Carla.
 • Kredslederen har ingen formelle opgaver i event.it (Flexbillet), men har som standard adgang til administrationsmodulet.
 • Kredslederrollen modtager ingen systemmails i forbindelse med tilmeldingsaktivitet.

Formand

 • Rollen bestemmes af Carla.
 • Der kan være en med rollen formand i Carla.
 • Formanden har ingen formelle opgaver i event.it (Flexbillet), men har som standard adgang til administrationsmodulet.
 • Kredslederrollen modtager ingen systemmails i forbindelse med tilmeldingsaktivitet.

Tilvalgte roller

Ledere og klasseledere

 • Klasseledere og andre ledere fra kredsen kan oprettes i administrationsmodulet f.eks. i forbindelse med administration af ture til de enkelte klasser. Ved oprettelse af ledere, der allerede har rollen klasseleder, sker der sammenkobling med Carla. Det betyder, at adgangen fjernes automatisk når rollen fjernes.