Principper og priser for event.it (Flexbillet)

Læs mere om de principper, der ligger tilgrund for brugen af event.it (Flexbillet). 

FDFs hovedbestyrelse har januar 2016 vedtaget FDFs retningslinjer for tilmelding til arrangementer i landsforbundet.

I store træk er de nye retningslinjer en tilpasning fra de tidligere kursusprincipper fra 2010 til den nye funktionalitet og de nye arbejdsgange, der ligger i tilmeldingen gennem Event.it.

 

FDFs handelsbetingelser for køb via FDF.dk og disses underleverandører er også januar 2016 vedtaget af FDFs hovedbestyrelse. Også her er der sket en tilpasning til det nye system Event.it og en sammenstilling med handelsbetingelserne fra Flexminds Aps. på www.business.event.it

Priser 
 

Tilmelding til betalingsarrangementer

  • 3,75 kr. pr. betalende deltager + kortgebyr
  • Kredsene kan via administrationsmodulet vælge om tilmeldingsgebyret skal pålægges deltagerne eller trækkes fra kredsene udbetaling. 

Kontingentopkrævning 

  • Indtil 30. juni 2020 er det gratis at anvende kontingentløsningen (dog skal kredsen selv betale kortgebyret)
  • Fra 1. juli 2020 koster en kontingentopkrævning 2,50 kr + kortgebyr 

Betalingsgebyr - Flexminds Aps

  • Pr. 1. januar 2018 er det ikke længere tilladt at pålægge køberen kortgebyret ved betaling med betalingskort. Dette gebyr blive pålagt arrangøren, der må tage højde for det ved fastsættelse af pris for arrangementet/kontingent.
  • Der er ikke gebyr ved betaling via faktura/FIK.

Efterfaktureringsgebyr - Landsforbundet FDF

  • Indgår kredsen ekstraordinært en aftale med forbundskontoret om at blive faktureret efter et kursus er afviklet opkræves et administrationsgebyr fra forbundskontoret på kr 50,-.


Risikovurdering 

Event.it er eget af et selvstændigt firma Flexminds Aps.

Det betyder, at indeståender midler ifm. ikke afviklede kurser eller FDF-arrangementer kan risikere at blive låst ved en eventuel betalingsstandsning eller konkursbegæring. 

Landsforbundet har ikke tegnet en risikodækning eller anden sikring af indestående midler ved enten betalingsstandsning eller konkursbegæring. Derfor anbefaler vi kredsene løbende at tage de fornødne forbehold ved fx at anmode om aconto udbetalinger, såfremt andelen af indestående midler er høj.