Om systemet Event.It 

Event.it kommunikerer ikke med Medlemsservice og udfases ultimo 2022 

Kredse og landsdele i FDF kan bruge Event-It til tilmeldinger til lokale ture og arrangementer samt til kontingentopkrævning blandt kredsens medlemmer. Systemet er ejet af Flexminds Aps, som landsforbundet har indgået en samarbejdsaftale med.

Løsningen letter det administrative arbejde i kredsene i forbindelse med opkrævning af kontingent samt tilmelding til ture og arrangementer. 

FDF har lavet en ny aftale med Event-It, som bl.a. giver kredsene bedre og mere gennemskuelige priser samt en ny kontingentopkrævningsløsning med mulighed for automatisk korttræk. Læs mere under Kontingentservice. 

Event-It sikrer en integration med Carla omkring medlems- og rollestyring:

  • Liveopslag på roller i kredsen som kursusansvarlig og kasserer.
  • Liveopslag på medlemmer og klassetilknytning i Carla i forhold til kontingent- og arrangementsstyring. Dette kræver altså at Carla er ajour med jeres aktuelle medlemmer og at fx der er registreret en mailadresse på jeres medlemmer.
  • Automatisering af flere workflows i forbindelse med kursustilmelding, herunder kredsens accept/afvisning af deltagelse, betaling og så videre.