Oversigt over roller i Carla

Adgangen til medlemmernes oplysninger i Carla er kontrolleret ved hjælp af et rollebaseret rettighedssystem.

Ens rolle angiver dels hvilke oplysninger, den enkelte kan se i Carla, dels hvad man har ret til at ændre.
 
Nogle roller er obligatoriske, så mindst én person skal have rollen, for eksempel kredsleder. Samtidig kan der være en øvre begrænsning. For eksempel må der maksimalt være tre kredsledere og netop kun én kasserer.
 
Her er de roller, kredsen kan vælge mellem i første omgang.
Vi reviderer løbende rollerne, hvis behovet opstår.

Kredsleder

Kan oprette, slette og redigere samtlige medlemmer og eksterne personer i kredsen. Kan tillige ændre kredsens stamdata, som for eksempel hvor forbundskontoret skal sende kontoudtog til eller adressen på kredsens hytte. Kan registrere betalinger.

Kredsadministrator

Kan det samme som en kredsleder, men kan ikke godkende indberetninger

Klasseleder

Har læseadgang til kredsens medlemmer, men kan ikke ændre nogle oplysninger.

Klasseadministrator

Kan se og ændre alle oplysninger på den klasse, vedkommende er administrator for. Bemærk: Klasseadministrator virker kun, hvis personen samtidigt har rolle som minimum klasseleder.

Kredskasserer

Læseadgang til kredsens medlemmer. Kan registrere betalinger og godkende indberetning.

Betalingsadministrator

Kan det samme som en kredskasserer, men kan ikke godkende indberetning

Kursusansvarlig

Har læseadgang til kredsens medlemmer. Tillige kan den kursusansvarlige redigere kredsens deltagere på landsforbundets kurser. Det er også den kursusansvarlige, som får besked, når et medlem tilmelder sig et kursus på kredsens regning

Kontaktperson på FDF.dk 

Rollen ‘kontaktperson på FDF.dk’ leverer kontaktdata til FDFs hjemmeside om kontaktperson til kredsen for kommende medlemmer.

Formand

Kan se de fleste oplysninger i Carla, men kan ikke redigere.

Bestyrelsesmedlem

Kan se oplysningerne på kredskortet, men kan hverken se detaljer på medlemmerne eller udføre rettelser.

Indkøbsansvarlig (55Nord)

Kan indkøbe varer på kredsens vegne hos 55°Nord. Rollen kan tildeles flere personer.

Kontaktmodul

Kan sende e-mails og sms'er via kontaktmodulet. En kredsleder kan give sig selv rollen eller give rollen til andre i kredsen.