Udmeld medlem

Når et medlem forlader kredsen, skal du hurtigst muligt udmelde medlemmet i Carla. Vejledningen nedenfor viser, hvordan du udmelder et medlem, og hvordan du redigerer udmeldelsesdatoen, så den stemmer overens med den faktiske dato.

Har du ved en fejl oprettet en medlem flere gange, så skal du ikke blot udmelde, men helt slette medlemmet.

Trin 1: Vælg medlemmet og klik rediger

Vælg medlemmet på medlemslisten på BASIS-siden som du vil udmelde. Klik på medlemmet og vælg Rediger

Trin 2: Udmeld

Klik på Udmeld 

Hvis du ønsker at ændre udmeldelsesdatoen fortsæt til TRIN 3. Ellers gå videre til TRIN 5. 

Trin 3: Ret historisk medlemskab

Udmeldelsesdatoen bliver automatisk dags dato. Hvis dette ikke stemmer overens med den faktiske udmeldelsesdato (fx hvis ikke I opdaterer Carla løbende, men kun i forbindelse med den årlige indberetning - eller blot opdaterer med forsinkelse), kan du redigere den under "Historisk medlemskab".

Du skal fortsætte med at være i redigeringstilstand.  

Klik på Ret

Trin 4: Rediger dato

Du kan nu ændre indmeldelses- og udmeldelsesdatoen. Ændr den til den ønskede dato og tryk på Gem

Trin 5: Gem

Afslut udmeldelsen ved at trykke Gem 

Når du vender tilbage til BASIS-siden vil medlemmet nu fremgå på listen "Udmeldte medlemmet".