Opret dato for børneattest

Følg disse trin for at registrere en dato for en indhentet børneattest i Carla

Bemærk at børneattestdato ikke kan tastet på det enkelte medlem - det kan kun gøres på fanebladet "børneattester" på kredsniveau.

Vær desuden opmærksom på, at du - ud over rollen som børneattest ansvarlig - skal have tilknyttet enten en kredsadministrator- eller kredslederrolle, for at have rettigheder til at redigere - og dermed taste børneattester - i Carla.

Fornyelse af børneattester for børneattestansvarlige må kun ske via landsforbundet. Man må altså ikke selv taste sin børneattest, og man må heller ikke registrere en børneattest for en med-børneattestansvarlig.


Trin 1:
Når du er logget ind i Carla, klikker du på kredsen


Trin 2: klik på fanebladet "børneattester"


Et nyt vindue/faneblad åbner.


Det er muligt at få en liste over alle kredsens medlemmer frem, hvis du søger via ”organisatorisk enhed”. Alternativt kan du søge mere specifikt i et af de andre felter.
Når du har valgt, hvordan du vil søge, klikke du på ”søg”.

 

Udfyld datoen hvor børneattesten er udstedt. Skal være i følgende format dd.mm.åååå.

Klik på ’Opret Certificeringer’.


Når siden er genindlæst, er attesterne blevet oprettet i Carla.