Indtastning af betalinger

Der kan registreres forskellige betalinger i Carla. Du kan både indtaste betalinger for fx sommerlejren og weekendturen, men vigtigst er det, at I indtaster medlemmernes kontingentbetalinger.
Betalingerne skal være indtastet, før I foretager indberetningen.

Trin 1: Vælg kredsen

Når du har logget ind i Carla skal du trykke på dit kredsnavn i linjen over dit navn

Trin 2: Vælg betalinger

 Vælg fanen BETALINGER

Trin 3: Vælg registreringsmetode

Klik på Ny betaling eller Masseopret betalinger i bunden af siden. Vi anbefaler at benytte masseoprettelsen, da du kan oprette mange ad gangen (og du kan også godt oprette en enkelt betaling denne vej).

Trin 4: Indtast betalinger

Hvis du skal indtaste kontingentbetalinger skal du bruge betalingsformålet "Kontingent". Hvis du bruger et andet betalingsformål, vil indberetningen ikke kunne gennemføres.

Angiv for hvert medlem betalingstype, beløb og betalingsdato (dd.mm.åååå). 

Når du derefter trykker på "Opret betalinger" i bunden af siden, vil der blive registreret en betaling på hvert medlem.

Vær opmærksom på, at de er en tidsbegrænsning på siden. Er du logget ind i over 30 min, mens du taster betalinger, vil du automatisk blive logget ud, og dine indtastninger bliver ikke gemt. Opret derfor betalingerne løbende og gentag dette trin, indtil du har tastet alle betalinger. Er der betalt kontingent flere gange (fx forår og efterår), så skal der indtastes af to omgange, man kan kun registreret én kontingentbetaling pr. medlem ad gangen. Bemærk, at du ikke kan se tidligere indtastede betalinger på siden.