Hvad sker der ved udmeldelse af et medlem?

Et år efter udmeldelse slettes alle oplysninger om medlemmet, som er af personfølsom karakter

I op til fem år gemmes medlemmets stamdata som navn, adresse, fødselsdato som bilag til kredsenes og landsforbundets ansøgning om offentlige tilskud

Efter femte års udmeldelse anonymiseres medlemmet, og der gemmes kun informationer til statistisk brug.