Sikkerhed i FDF

Alle medlemmer i FDF har et unikt medlemsnummer i FDFs medlemssystem

Alle brugere af FDFs systemer har en personlig adgangskode.
Koden må ikke videregives til andre.

Vedrørende medlemssystemet Carla

Al kommunikation mellem medlemssystemet Carla og medlemmernes adgang hertil, sker over en 2048 bit RSA krypteret HTTPS forbindelse.

FDFs hjemmesider og medlemssystemet Carla hostes i moderne datacentre, som overholder kravene fra BFIH (Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark)

Kun udvalgte medarbejdere og IT-leverandører har direkte adgang til data.

Adgange til lokal data i de enkelte kredse administreres af kredsen selv.