Elektroniske registreringer af persondata i FDF

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at registrere oplysninger om personers

  • Etniske eller racemæssige baggrund
  • Politiske forhold
  • Religiøse eller filosofiske overbevisning
  • Sundhedsmæssige omstændigheder
  • Seksuelle forhold
  • Familiemæssige forhold

Det er dog tilladt at registre personoplysninger, hvis det har relevans for den sammenhæng, hvor registreringen er foretaget. Relevans er en formulering med elastik, og derfor kræver dette også en præcisering i forhold til, hvilke oplysninger der kan registres om FDFs medlemmer.

Etniske, politiske og seksuelle forhold

Af de seks ovenstående områder, er der tre, hvor registrering af oplysninger ikke har nogen relevans, og derfor ikke må indsamles. Det er etniske og racemæssig baggrund, politiske forhold samt seksuelle forhold. Der kan i ingen sammenhæng i FDF findes belæg for, at vi kender et medlems etniske baggrund, ved hvilket parti medlemmet stemmer på, eller kender medlemmets seksuelle orientering. Derfor må disse oplysninger ikke registreres, hverken i Carla eller i andre digitale eller fysiske kartoteker.

Religiøse forhold

FDF har et kristent værdigrundlag og formål. Derfor kan man sige, at man som medlem i FDF meldes ind i en kristen forening, hvormed der lagres information om en religiøs overbevisning. Dog er det stadig ikke tilladt at registrere specifikke oplysninger om religiøse forhold, herunder om et medlem eksempelvis er udmeldt af folkekirken eller er konverteret til islam.

Sundhedsmæssige forhold

I forbindelse med vores arbejde i FDF kan der være sundhedsmæssige oplysninger, som allergier og kroniske sygdomme, der kan være relevante. Det kan være relevant for FDF-kredsen at vide, at medlemmet er allergisk over for bestemte typer af fødevarer eller reagerer voldsomt på bistik. Derfor må oplysninger som disse gerne registreres. Der kræves dog særskilt skriftligt samtykke fra forældrene, når vi registrerer sundhedsoplysninger.

Landsforbundet anbefaler, at disse oplysninger ikke gemmes i Carla, men indhentes til hvert arrangement. Det er på sommerlejren vi har brug for disse oplysninger, og især børns allergier kan hurtigt ændre sig. Derfor er det vigtigt løbende at opdatere disse oplysninger. Ved at gøre det ved hver tilmelding har vi de nyeste oplysninger netop i den situation, hvor vi har behovet. Samtidig risikerer vi ikke at gemme for meget i Carla. Andre sundhedsmæssige forhold er ikke relevante for arbejdet i FDF, og må derfor ikke registreres

Familiemæssige forhold

At forældre er skilt, barnet er i pleje, eller at der er sygdom i den nærmeste familie, er ikke oplysninger, der skal stå i kredsens arkiv, hverken digitalt eller på opslagstavlen i lederrummet.

CPR-nummer

CPR-nummeret er særligt personfølsomt. Selvom vi som ledere i forbindelse med et FDF-møde eller en lejr af og til skal ledsage et medlem på skadestuen, er der ikke behov for, at CPR-nummeret er registreret i FDF. Sker en skade i forbindelse med FDF-mødet, vil forældrene oftest være kontaktet og kan give de oplysninger, som er nødvendige i situationen. Sker uheldet i forbindelse med en lejr, har medlemmet enten selv sit sygesikringskort med, eller en leder kan have indsamlet sygesikringskortet.

Registrer ikke noget, som medlemmet ikke ved

Medlemmer kan til en hver tid bede om at se, hvad der er registeret på deres person. Det betyder dels, at det til en hver tid skal være muligt at forelægge et medlem alle registreringer, men også at der ikke må stå noget i registeret, som medlemmet ikke har givet sit samtykke til. Indhent derfor kun oplysninger fra medlemmet eller forældre/værge og gør medlemmet opmærksom på, at oplysningerne bliver opbevaret forsvarligt af FDF.
Det er heller ikke hensigtsmæssigt at registrere oplysninger om andre steder, hvor der er registeret personfølsomme oplysninger om medlemmet, eller henvise til hvilken person, der kan ligge inde med disse informationer.