Landsforbundets alkoholpolitik

Vi drikker ikke alkohol på kurser, stævner og lejre, der er arrangeret af landsforbundet.

Vi drikker ikke alkohol på kurser, stævner og lejre, der er arrangeret af landsforbundet.

Hovedbestyrelsen mener, at det stigende alkoholforbrug blandt børn og unge skal tages meget alvorligt. Vi mener, at børn og unge har ret til at opleve verden uden at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler. FDF må hjælpe børn og unge med at vælge alkohol fra.

En måde at skabe debat på kan være, at I inviterer bestyrelsen til et ledermøde og tager en fælles debat. I kunne forberede jer ved at lade en leder og et bestyrelsesmedlem udarbejde et debatoplæg. De holdninger, som bliver jeres fælles platform, kan I så skrive ned og derefter udarbejde en folder, som alle børn og unge i kredsen kan få med hjem. Eller I kan præsentere jeres holdninger på et forældremøde. I kan efterfølgende præsentere jeres holdninger på et kredsledermøde. Så får I også en god debat i landsdelen eller netværket.