Råd og vejledning

I tilfælde af en sag om seksuelt misbrug eller andre overgreb er det muligt at henvise børn, unge og deres forældre til rådgivning

Børnetelefonen – for børn og unge

Telefon/SMS 11 61 11 - eller chat på bornetelefonen.dk

Forældretelefonen – for voksne om børn

Telefon 3555 5557

Åbent mandag, torsdag og fredag kl. 9-17, tirsdag, onsdag kl. 9-21, søndag kl. 15-21.

Børne- og forældretelefonen drives af organisationen Børns Vilkår.

Litteratur om emnet

Når voksne krænker

I dette hæfte får du en bred introduktion til, hvad seksuelle overgreb på børn er.

Red Barnet 

Når mistanken opstår

Webside primært for fagprofessionelle.

Når en mistanke er blevet til en sag

I dette hæfte kan du læse om, hvordan konkrete sager m seksuelle overgreb foregår, og hvordan man som voksen skal forholde sig under en sag. Det gælder både forældre, pårørende og fagpersoner.

Red Barnet

Sæt forebyggelse på dagsordenen

Debatoplæg om forebyggelse af seksuelt misbrug i børne- og ungdomsorganisationerne