Nye ledere

Når en ny leder kommer til kredsen.

Frivillige ledere er ofte en mangelvare i landets FDF-kredse. Derfor er man som regel også lykkelig, når en ny leder tilbyder sin assistance til kredsen. Det er oftest en tiltrængt ressource, og for den altovervejende del af landets frivillige ledere gælder det da også, at de kommer med de bedste intentioner. Men en del af forebyggelsen mod pædofili handler også om, hvad vi i kredsene kan gøre for at sikre os, at de pædofile ikke i FDF får adgang til børnene. Med andre ord, at de ikke bliver ledere i FDF. Især set i lyset af, at flere eksperter peger på, at de seneste års opstramning inden for det offentlige, hvor der kræves straffe- eller pædofiliattester i forbindelse med ansættelse i daginstitutioner, kan betyde, at de pædofile trækker andre steder hen for at få afløb for deres tendenser. Og FDF-kredse skal selvsagt ikke blive det sted, hvor pædofile nemt kan få kontakt til børn og unge

For at undgå dette, er der nogle forholdsregler, man skal tage, når nye ledere kommer og tilbyder deres arbejdskraft til kredsen. Det er naturligvis ikke en garanti for at "fange" pædofile, men det er to muligheder til at sikre sig mod personer, der ikke har reelle hensigter.

En helt naturlig start på samarbejdet med en ny leder er en grundig samtale, hvor kredsen kan danne sig et indtryk af den pågældende person, inden man indgår et mere forpligtende samarbejde. Kredsens ledelse kan få personen til at præsentere sig, fortælle om sine erfaringer som leder i andre kredse eller organisationer, sine motiver for at være leder og sit kendskab til kredsen. Den pågældende leder kan også fortælle, hvordan han/hun ser sig selv i rollen som leder, og hvad han/hun betragter som væsentligt i samværet med børn og unge. Endelig kan kredsens ledelse præsentere FDFs formål, sine aktiviteter, sine retningslinier og sin samværspolitik

Skab et overblik

En enkelt samtale giver naturligvis ikke et fuldstændigt billede af et andet menneske. Men der er nogle ting, som man bør være specielt opmærksomme på i forhold til at afsløre eventuelle pædofile.
Personen er i løbet af samtalen betydeligt mere optaget af at fortælle om sine egne fortræffeligheder end at høre om kredsen og dens aktiviteter. Personen efterlader et indtryk af, at han/hun er stærkt optaget af at behage de deltagende parter fra kredsen.
Personen gentager flere gange, hvor god han/hun er til børn, og hvor glade børnene er for ham/hende.
Når personen taler om sig selv, får man indtryk af, at personens liv er fyldt med børn. At børn fylder alt både i det professionelle liv og i fritiden. Man får også et indtryk af, at personen ikke har noget voksenliv. At vedkommende ikke har nogle venner eller interesser sammen med andre voksne.

Referencer og straffeattest

I forlængelse af en ledersamtale bør man også indhente referencer og/eller straffeattester. For at indhente referencer kræver det dog, at vedkommende selv ønsker at opgive en reference fra en tidligere kreds eller organisation. En tilføjelse hertil er, at en alarmklokke naturligvis bør ringe, hvis en kommende leder ikke ønsker at opgive referencer.

I FDF indhenter vi børneattester på alle over 15 år med lederansvar. Det er del af ens straffeattest, hvor eventuelle domme for seksuelle overgreb står opført. Det kræver dog, at personen selv giver sit skriftlige samtykke til det.