Landsforbundets rygepolitik

Målet med rygepolitikken er, at ingen skal udsættes for passivrygning mod deres vilje.

Det er målet med landsforbundets rygepolitik, at ingen deltagere eller medarbejdere (ansatte og frivillige) til landsforbundets arrangementer må udsættes for passiv rygning mod deres vilje, og at ikke-ryger-kulturen fremmes.

For at nå målet kræves det, at alle skal kunne bevæge sig frit på centre, kurser og lejre uden at blive generet af tobaksrøg. Det betyder følgende:

1. Der må ikke ryges indendørs i landsforbundets lokaler.
Denne regel er gældende uanset, hvad lokalerne anvendes til.

2. Rygning er alene tilladt i det fri.
Rygning i det fri skal foregå på en sådan måde, at andre ikke udsættes for tobaksrøgen. 

3. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge – heller ikke i det fri.
Medarbejdere, der arbejder med børn og unge, fungerer som forbilleder. Rygning i samvær med børn og unge er derfor ikke tilladt.

4. Deltagere på ungdomskurser (7.-8. klassekurser og seniorkurser) og landsforbundets øvrige kurser, lejre og arrangementer, der vil ryge, kan gøre det inden for fastlagte rammer. Deltagere, der ikke ryger, skal føle så lidt tilskyndelse til at ryge som muligt.
Deltagere under 18 år skal på tilmeldingen anføre, om de er rygere eller ikke-rygere.

5. I forbindelse med arrangementer i landsforbundet sælges der ikke tobak og cigaretter i boder med videre.

6. Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes.
Lederen af et kursus, arrangement, lejr med videre har ansvaret for, at de gældende regler overholdes. Lederen har derfor pligt til at skride ind over for deltagere og medarbejdere, der ikke overholder ovenstående.