Samværsregler

Samværsregler på landsforbundets arrangementer.

 

Dette er de samværsregler som FDFs hovedbestyrelse har bestemt skal gælde for alle arrangementer, hvor det er landsforbundet, der står som arrangør, og hvor deltagerne er 18 år eller under. Altså kurser, større lejre og dagsarrangementer, der aldersmæssigt går til og med seniorkurserne

For arrangementer, hvor deltagerne er over 18 år (Blå Højskole, 18+ kurser med flere) gælder det, at disse samværsregler er vejledende. De skal fungere som pejlemærker, men kan gradbøjes på grund af deltagernes alder

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. 

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en medarbejder. Derfor skal medarbejdere på landsforbundets arrangementer undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke.

Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to instruktører til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og medarbejder. Samtidig er alle medarbejdere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden medarbejder går over stregen.

Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert arrangement, men der kan være situationer, hvor kursuslederen har behov for at supplere med yderligere retningslinier.
 

1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

I forbindelse med landsforbundets arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.
På samme måde skal medarbejdere og deltagere som udgangspunkt sove hver for sig.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/medarbejderopdelt overnatning. Her er det medarbejderens pligt, efter konkret anvisning fra kursuslederen, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.
 

2. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.
Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger på alle landsforbundets arrangementer.

Desuden bader medarbejdere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom medarbejdere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én medarbejder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.
 

3. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

På alle landsforbundets arrangementer bruger alle, både medarbejdere og deltagere, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer.

Medarbejdere på landsforbundets arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også medarbejdere indbyrdes.
 

4. DET SKAL EFTERSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGE INSTRUKTØRER

På landsforbundets kurser skal det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige instruktører i alle grupper. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en instruktør af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at et kursus eller en gruppe gennemføres. 
 

5. KÆRESTERI MELLEM EN MEDARBEJDER OG EN DELTAGER ER IKKE TILLADT

En medarbejder på et af landsforbundets arrangementer må ikke have et forhold til en deltager på kurset. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke.

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens §223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje

Det betyder, at man, når man er medarbejder på et FDF-arrangement, har fået deltagerne "betroet" til undervisning, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens §225.

Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.
 

6. ALLE MEDARBEJDERE ER TJEKKET I DET CENTRALE KRIMINALREGISTER

Til alle landsforbundets arrangementer, hvor der finder overnatning sted, er det et krav, at alle medarbejdere er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kursuslederen.

Er en medarbejder blevet tjekket i anden FDF-forbindelse, kan kursuslederen indhente oplysninger om medarbejdere i forbundskontorets medlemsregister. Ellers er det kursuslederens ansvar, at alle medarbejdere inden arrangementet udfylder en blanket til de såkaldte børneattester, ligesom kursuslederen skal sørge for at få svar fra kriminalregisteret og tage aktion, hvis en medarbejder mod forventning skulle have en dom for pædofili.

Du kan naturligvis kontakte forbundskontoret ved spørgsmål.

7. ØL, VIN, SPIRITUS SAMT EUFORISERENDE STOFFER ER FORBUDT

Hverken medarbejdere eller deltagere må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer på landsforbundets arrangementer. Dette gælder også på ud- og hjemrejsen.