Børneattester i FDF

Der skal være en børneattest på alle voksne i FDF og den indhentes digitalt

I FDF skal der indhentes børneattester på alle personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som har mulighed for at opnå kontakt med disse børn.

Børneattest skal indhentes:

 • senest tre uger efter personen har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder
 • straks, hvis personen har direkte kontakt med børn under 15 år, i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed.

Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF.

Børneattesten gælder i 3. år.

Dette er beskrevet i Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF § 4 stk. 8 og §7 stk. 8

I Folkeoplysningsloven står at kredsene skal afgive en erklæring til kommunen om, at der er indhentet børneattester på relevante personer for at kunne få tilskud jf. Folkeoplysningsloven.

Hovedbestyrelsen har besluttet at landsforbundet indhenter børneattest på alle medlemmer over 18 år.

Derudover henter landsforbundet på:

 • Medlemmer over 15 år der har en lederrolle på et hold eller en klasse
 • Personer over 15 år der har funktion i Medlemsservice, der giver adgang til medlemsdata.
 • Personer over 15 år med funktionen "Børneattest - Påkrævet"

Børneattesterne vil bliver fornyet hvert 3. år.

Overgangen til vi er helt i mål

De Børneattester der var registret i Carla, er migreret med over i Medlemsservice. Både dem kredsene har indhentet og dem landsforbundet har indhentet.

Der er to ting vi gerne vil undgå:

 • At skulle hente på alle medlemmer over 18 år, der ikke har en børneattest fra Landsforbundet umiddelbart efter Medlemsservice går i drift
 • At alle ovenstående skal have den fornyet, om 3 år. Og vi igen skal hente rigtigt mange på samme tid

Derfor har vi lavet følgende plan:

Landsforbundet sikre at instruktører, medarbejdere mm. på Landsforbundets kurser og arrangementer altid har en børneattest der er under 3 år gammel - Svarende til der er gjort tidligere

Vi har to knapper vi kan skrue på:

 • Aldersgrænsen hvor vi henter på alle (skal ende med at være 18 år)
 • Hvor ofte børneattesten skal fornyes (skal ende med at være 3 år)

Så vi vil starte med at hente på de ældste der har en meget gammel børneattest eller slet ikke har en. Efterhånden vil vi indhente yngre og yngre medlemmer.

Vi vil arbejde på at nå de 18 år og 3 år hurtigst muligt

Børneattestansvarlig
Samme titel, nye opgaver

I Medlemsservice er der en funktion der hedder Børneattestansvarlig og den er migreret med over fra Carla.

I Carla stod man for at indhente børneattester hos Politiet og når der kom svar skulle det registres i Carla.

Fremover er opgaven at:

 • Sikre at alle medlemmer og andre voksne er registret korrekt i Medlemsservice inkl. deres korrekte fødselsdato
 • Evt. hjælpe med at de får indtastet deres CPRnummer i Medlemsservice
 • Evt. hjælpe med at de får godkendt anmodningen i deres eBoks

Processen

 1. Der bliver sendt en mail til vedkommende om at der skal logges på Medlemsservice
 2. Vedkommende der skal indhentes Børneattest på, vil når de logger på Medlemsservice bliver spurgt om deres CPRNummer
 3. Forbundskontoret sørger nu får at indhente Børneattesten hos Politiet og efterfølgende registrer det i Medlemsservice

Der er to steder, hvor processen kan gå i stå, det er hvis vedkommende:

 • Ikke indtaster sit CPRnummer i Medlemsservice
 • Ikke godkender anmodningen i eBoks

I begge situationer vil forbundskontoret rykke vedkommende.

Vejledninger

medlemsservice.nu under Tips og Tricks er nr 20 Børneattester i Medlemsservice god at kigge i