Sådan gør du

Børneattester i FDF indhentes digitalt

Forbundskontoret anbefaler at kredsene indhenter børneattest på alle over 15 år der er:

 • Medlem af kredsen
 • Deltager på ture med overnatning
 • Deltager jævnligt i arrangementer for kredsens medlemmer

Denne anbefaling bunder dels i, at det er svært at administrere og huske, hvis enkelte voksne, der færdes i kredsen af den ene eller anden grund ikke har afgivet en børneattest og at kredsen skal kunne dokumentere at ingen medlemmer har en dom på børneattesten.

Krav til kredsen

For at kunne indhente børneattester skal kredsen have

Processen

 1. Den børneattestansvarlige i kredsen indhenter navn og cpr-nummer på de personer der skal tjekkes.
 2. Via Politi.dk anmoder den børneattestansvarlige om en børneattest på vedkommende.
 3. Politiet sender via e-Boks en anmodning om samtykke til lederen, der skal tjekkes.
  (Bemærk at der kan være problemer med, at link til samtykke ikke virker i nogle browsere - politiet anbefaler i så fald at prøve i Google Chrome eller Firefox).
  Hvis den person man har anmodet børneattest på, ikke godkender inden 14 dage udløber anmodningen og man er nødt til at søge igen.
 4. Når personen har givet sit samtykke via NemID, sendes attesten til kredsens e-Boks.
 5. Børneattestansvarlige registrerer datoen i Carla. 
  Det er ikke et krav af kredsene anvender Carla til registrering af børneattester, men vi anbefaler det. 
  Som børneattestansvarlig har du et ekstra faneblad i Carla, hvor du kan se og opdatere kredsens børneattester.

Børneattester på to niveauer

Kredsene henter og er ansvarlige for kredsens medlemmers børneattester på samme måde henter landsforbundet børneattester for de medlemmer der skal f.eks. være instruktører på kurser mm.

Disse to børneattester bliver registret i Carla på henholdsvis kreds- og landsforbundsniveau.

Så der vil være mange medlemmer af FDF der både bliver bedt om børneattest fra deres kreds og landsforbundet.

Børneattester på børneattestansvarlige bliver registret på landsforbundsniveau og vil derfor ikke være synlig på lister trukket af kredsen.

Der findes flere måde at omgå dette på

 • Lev med det, for du ved at landsforbundet har styr på det
 • Indhent en børneattest på dig selv og registrer den evt. med en på side linjen
 • Vær flere børneattest ansvarlige og indhent på hinanden