Børneattestansvarlig

Opret og skift

Alle kredse skal have mindst en børneattestansvarlig, der står for at indhente og registrer børneattester på kredsens medlemmer. 

For at sikre at vi ikke sætte ulven til at vogte får, sørger landsforbundet for at alle børneattestansvarlige har en gyldig børneattest.

For at kredsen kan hente børneattester kræver det at kredsen har NemID og eBoks.

Processen er som følger:

  • Den nye Børneattestansvarlige går ind på event.it
  • Anmodning skal godkendes af kredsleder eller formand (Som ikke er vedkommende selv)
  • Forbundskontoret anmoder om en Børneattest
  • Vedkommende godkender anmodningen via sin personlige eBoks
  • Forbundskonteret tildeler vedkommende rollen som Børneattestansvarlig i Carla
  • Nu har vedkommende fået en ekstra fane i Carla

Kredsen kan selv slette rollen på personer der ikke fremover skal varetage denne funktion.