Børneattester

Der skal være en børneattest på alle voksne i FDF

I FDF skal der indhentes børneattester på alle personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som har mulighed for at opnå kontakt med disse børn.

Børneattest skal indhentes:

  • senest tre uger efter personen har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder
  • straks, hvis personen har direkte kontakt med børn under 15 år, i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed.

Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF.

Børneattesten gælder i 3. år.

Dette er beskrevet i Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF § 4 stk. 8 og §7 stk. 8

I Folkeoplysningsloven står at kredsene skal afgive en erklæring til kommunen om, at der er indhentet børneattester på relevante personer for at kunne få tilskud jf. Folkeoplysningsloven.