Betalingsservice

Carla betalingsservice er under udfasning og nye kredse henvises derfor til kontingentopkrævning via Flextilmed.

Fremover tilbydes kredsene en kontingentfunktion i Flextilmeld. Den er billigere, mere fleksibel og har desuden en nem rykkerfunktion.


Carla betalingsservice

Kredsen kan lade forbundskontoret opkræve kontingent hos medlemmerne på kredsens vegne. Alle kredse vil kunne opkræve kontingent med betalingsdato 10. marts og 10. oktober. Kredsen kan tilmelde sig i Carla, hvor kredsen også angiver hvad det enkelte medlem skal betale. Der kan rettes indtil henholdsvis 15. februar og 15. september.

Tjenesten kan kræve, at kredsen skal vælge at omlægge sine retningslinjer for opkrævning af kontingent. For at gøre tjenesten så billig og let forståelig som muligt er der nogle begrænsninger, som ikke kan fraviges:
Kredsen angiver et årligt kontingent, som opkræves i to lige store rater henholdsvis 10. marts og 10. oktober

Samtlige af kredsens medlemmer opkræves (med mindre kredsen eksplicit framelder det enkelte medlem). Det sker ved, at Nets (tidl. PBS) udsender indbetalingskort per brevpost til de medlemmer, som ikke er tilmeldt automatisk betaling.

Kredsen skal selv følge op

Carla udsender ikke rykkere.
Det er kredsen selv, der skal følge op på om betalingerne er modtaget, og udsende evt. rykkere. Der vil sikkert for nogen medlemmer også skulle laves særlige opkrævninger som kredsen gør i dag (husk så af vælge, at de pågældende medlemmer skal udelades fra betalingsservice).

På opkrævningen vil der stå, at der er tale om en betaling til medlemmets kreds, og alt kontakt skal ske til kredsen. En gang hver måned vil forbundskontoret modtage besked fra Nets om resultatet af opkrævningerne. Altså hvem har betalt, og hvem har evt. fået afvist en betaling af sin bank. Disse oplysninger indlæses i Carla, hvor kredsen kan trække lister til sin opfølgning. Det er ikke muligt at få oplyst dette oftere end én gang per måned, og kredsen kan kun få oplysningerne ved selv at trække listerne fra Carla

Landsforbundet afholder almindelige driftsomkostninger til tjenesten som abonnement til Nets, drift af Carla, og så videre. Kredsen vil blive opkrævet sit faktiske forbrug i henhold til taksterne hos Nets.
De er i år 2014 6,67 kroner for en opkrævning på papir og 4,62 kroner for en automatisk opkrævning. Det sidste kræver, at det enkelte medlems (forældre) er tilmeldt automatiske betalinger.

Kontingentbetalingerne havner i første omgang på landsforbundets konto, men overføres til kredsens konto. Det sker automatisk i marts og oktober og ellers efter anmodning.