Landslotteri

Landslotteri 2016

FDFs landslotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed som giver kredsene mulighed for at tjene penge ved at sælge lodsedler. Lodsedlerne bliver produceret af Forbundskontoret og distribueres gennem 55°NORD, hvor kredsene kan bestille lodsedler gennem hele perioden. 

Formålet med landslotteriet er at give kredsene en mulighed for at tjene penge og samtidigt være synlige i deres lokalområde. Derfor vil motivet på lodsedlen også altid afspejle FDFs aktiviteter og ånd. Præmierne varierer fra år til år, men vil altid være noget det vurderes, at mange ville blive glade for. 

Salgsperioden er i år fra den 12. august til den 28. oktober 2016. Vi gør opmærksom på, at det kun er i denne periode, at det er tilladt at sælge lodsedler. Det ikke er et krav, at kredsen sælger i hele perioden. Synes man, at perioden er for lang, er man velkommen til at forkorte den, som man vil. Det er dog vigtigt, at man stopper salget allersenest den 28. oktober, hvorefter tilladelsen fra Spillemyndigheden udløber og salg af FDFs landslotterilodsedler dermed er ulovligt. 

Foruden at være ulovligt, kan for sent salg af landslotterilodsedler medføre store problemer for sælger, kreds og landsforbund.

Lodsedlerne koster 20 kroner stykket, og vi forventer at kredsenes fortjeneste vil ligge på et sted mellem 14 og 16 kroner per lod. Dette er et skøn, da fortjenesten varierer fra år til år afhængig af de faktiske omkostninger fra lotteriet, og de ressourcer man bruger på salget i kredsen. 

Formatet på lodsedlen er et skrabelod i A6-størrelse, der er samlet i blokke á 10 styk, så de er nemmere at holde styr på for både børn og voksne. Selve motivet på lodsedlen skifter år for år. 

Hjælp til at holde styr på lodsedlerne i kredsen

Her kan du hente et oversigts ark som gør det nemmere at holde styr på udlevering og aflevering af lodsedler i kredsen. 

Regnearket indeholder to forskellige ark. Det ene egner sig til at blive brugt på en computer eller tablet og regner selv ud, hvor mange lodsedler kredsen har udleveret i alt, og hvor mange lodsedler børnene hver især har fået og afleveret. Det andet ark er velegnet til print, og er et simpelt skema man kan printe og udfylde i hånden.