Undersøgelser i FDF

Her har vi samlet en række undersøgelser og rapporter udgivet i FDF.

FDFs medlemsanalyse 2015

Landsforbundet gennemførte sommeren 2015 en større medlemsundersøgelse blandt FDFs kredse hvor kredsenes medlemstal og -udvikling efter hovedbestyrelsens ønske blev koblet til en mere kvalitativ undersøgelse af kredsens tilstand på en række områder. Resultaterne fra den kvantitative del af analysen kan findes her. 

Survey om kredsens administrative praksis

I forbindelse med omlægning af en række IT-tjenester i FDF, blev der i foråret 2015 udsendt et spørgeskema til alle kasserer. Formålet var at indsamle informationer fra kredsene omkring administrativ praksis blandt andet for at kunne træffe de rigtige beslutninger og foretage de nødvendige afgrænsninger. 

Mærkeevalueringen

Det blev besluttet på Landsmødet 2012 at evaluere det nye mærkesystem. En evaluering blev gennemført i starten af 2014. 

Kredsudviklingsåret i FDF 2013

Landsmødet 2012 vedtog at sætte fokus på kredsudviklingen. Indsatsen blev evalueret i 2014.