Sejlads

Læs om regler og retningslinier for sejlads i FDF.

FDF har revideret reglerne for sejlads. Tidligere har FDF haft sine egne sejladsregler, hvor vi nu fremadrettet følger lovgivning og retningslinjer fastsat af offentlige myndigheder.

Reglerne er vedtaget af FDFs hovedbestyrelse i maj 2012 og træder i kraft med det samme. 

GENERELLE REGLER

For enhver form for sejlads i FDF gælder:

 • Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.
 • FDF-kredse, som har aktiviteter til søs, skal forud for enhver sejlads have udarbejdet en nedskrevet sikkerhedsinstruks, som er udarbejdet på grundlag af en risikovurdering foretaget af en maritim kompetent person.
 • Der skal altid udvises godt sømandskab samt tilstræbes, at enhver sejlads bliver en så god FDF-oplevelse som muligt for alle ombordværende. 

ANSVARSFORDELING

 • FDFs Hovedbestyrelse er ansvarlig for sejlads på Landsforbundsplan samt for indholdet i de generelle regler i ”Sikkerhedsregler for sejlads i FDF”.
 • Den enkelte kredsbestyrelse er ansvarlig for alle sejladsaktiviteter i egen kreds, samt de aktiviteter man eventuelt driver i samarbejde med andre kredse i netværk, landsdele med videre.  

GENERELLE RÅD

 • Ved sejlads i mindre fartøjer anbefales, at alle ombordværende altid er iført redningsvest, som er CE-godkendt eller tilsvarende.


 • Sejlads i mindre fartøjer bør aldrig ske i vindstyrker over 11 meter/sekundet. (kanoer 5 meter/sekundet), eller ved vandtemperaturer under 10 grader celsius. Med mindre der tages helt ekstraordinære sikkerhedsmæssige tiltag.
 • Ved sejlads med kanoer henvises til De 7 kanoregler.


 • Ved sejlads med kajakker henvises til regler udarbejder af Dansk Kano- og Kajak Forbund.

SEJLADSLEDELSE

 • Det anbefales, at den ansvarlige sejladsleder ved sejladsarrangementer med mindre sejljoller og/eller større sejlbåde har erhvervet ”Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis”.


 • Ved sejlads med kanoer anbefales det, at den ansvarlige for sejladsen er certificeret kanoinstruktør. Se under De 12 kanoregler.
 • Ved sejlads med kajak anbefales det, at den ansvarlige for sejladsen ved en aktivitet eller kort lejrtur (én overnatning) har et egenfærdighedsniveau svarende til EPP2 og er instruktør 1. Ved længere sejladser med kajak anbefales det, at den ansvarlige for sejladsen har et egenfærdighedsniveau på tre og er instruktør to.

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSINSTRUKS

Søfartsstyrelsen har udarbejdet klare retningslinjer og grundig vejledning i udarbejdelse afsikkerhedsinstruks 

KONSULENTBISTAND

Til oprettelse af enhver form for sejladsarbejde og udarbejdelse af sikkerhedsinstruks i kredsen, kan der gives konsulentbistand ved henvendelse til FDFs forbundskontor

BEMÆRK

Ovenstående regler er udarbejdet i 2011-12 i samarbejde med Dansk Sejlunion, Dansk Kano- og Kajak Forbund, FDFs Kanoarbejdsgruppe, FDF Aarhus Kajakkreds og andre aktive FDF-sejladsfolk.

Reglerne er vedtaget af FDFs Hovedbestyrelse maj 2012, og reglerne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Hvor der kan opstå uhensigtsmæssige problemer med indarbejdelsen af reglerne i det daglige arbejde i FDF-kredse, kan en overgangsperiode frem til 1. maj 2013 undtagelsesvis accepteres. 

BILAG