Principper og priser 
for brugen af Flextilmeld

Læs mere om de principper, der ligger til grund for brugen af flextilmeld

FDFs hovedbestyrelse har januar 2016 vedtaget FDFs retningslinjer for tilmelding til arrangementer i landsforbundet.

I store træk er de nye retningslinjer en tilpasning fra de tidligere kursusprincipper fra 2010 til den nye funktionalitet og de nye arbejdsgange, der ligger i tilmeldingen gennem flextilmeld.


FDFs handelsbetingelser for køb via FDF.dk og disses underleverandører er også januar 2016 vedtaget af FDFs hovedbestyrelse. Også her er der sket en tilpasning til det nye system Flextilmeld og en sammenstilling med handelsbetingelserne fra Flexminds Aps på flextilmeld.dk.

Priser for 2016-2017

Her oplistes de aktuelle priser for 2016-2017, som Landsforbundet har aftalt i forbindelse med indgåelse af aftalen mellem FDF og Flexminds Aps.

Tilmeldings- og transaktionsgebyrer er for landsforbundets vedkommende indregnet i prissætningen af de enkelte arrangementer. FDFs kredse kan selv via administrationsmodulet vælge om gebyrer skal pålægges deltageren eller trækkes fra kredsens udbetaling.   

Tilmelding til betalingsarrangementer

  • 2,50 kr. pr. betalende deltager + 0,5% af det totale beløb.

Kontingentopkrævning

  • 3,38 kr. pr. kontingentopkrævning.

Betalingsgebyr - Flexminds Aps

  • Ved valg af betalingskort pålægges de aktuelle kortgebyrer. Dette vil fremgå i forbindelse med registreringen og betalingen.
  • Der er ikke gebyr ved betaling via faktura/FIK.

Efterfaktureringsgebyr - Landsforbundet FDF

  • Indgår kredsen ekstraordinært en aftale med forbundskontoret om at blive faktureret efter et kursus er afviklet opkræves et administrationsgebyr fra forbundskontoret på kr 50,-.