Medlemsindberetning i FDF

Alle kredse skal senest 15. januar gennemføre en indberetning for det seneste foreningsår.

Indberetningen skal ske i FDFs medlemssystem Carla og foregår i fire etaper.
Nedenfor kan du finde vejledninger til alle fire steps.

Opgaven i punkt 4 er den eneste, der kun kan løses i perioden 1.-15. januar. Opgaverne i de andre punkter kan løses løbende, ved at holde Carla opdateret. Gøres dette, så er selve indberetningen (punkt 4) hurtigt overstået.

Husk at opkræve kontingent

Løbende, og inden årets udgang, skal I sørge for, at medlemmerne har betalt kontingent til kredsen. 
Alle medlemmer under 30 år, skal hver især personligt betale mindst 75 kr. i kontingent - hvert kalenderår. "Personligt" betyder bl.a., at kredsen ikke må betale kontingentet for medlemmerne, og at kredsen ikke må modregne kontingentet i eventuelle udgifter en leder har haft.
Medlemmerne skal aktivt betale mindst 75 kroner, og pengene skal være indgået på kredsens konto inden årets udgang. Undgå så vidt overhovedet muligt kontantbetalinger, da de er svære at dokumentere ordentligt.

1. OPDATERING AF MEDLEMSLISTEN

I skal sikre jer, at medlemsoplysningerne i Carla er opdateret, dvs. at nye medlemmer er oprettet, og at udmeldte medlemmer er meldt ud. De fleste kredse gør dette løbende.
 
Til at indmelde nye medlemmer kan I benytte funktionen MASSEOPRET MEDLEMMER. Her kan I oprette alle nye medlemmer på én gang.
Til at udmelde medlemmer kan I bruge funktionen MASSEOPDATERING AF MEDLEMMER. Her kan I taste en udmeldelsesdato på de medlemmer, som skal meldes ud.
Til enkelte indmeldelser og udmeldelser kan funktionerne OPRET NYT MEDLEM og UDMELD MEDLEM benyttes.
 
Vejledning:
Opret nyt medlem
Udmeld medlem
Masseopret medlemmer

Masseopdatering af medlemmer

Læs i øvrigt om at børn under 5 år samt flygtninge er kontingentfrie her.

2. REGISTRERING AF KONTINGENTBETALINGER

Kredsens kasserer eller betalingsadministrator registrerer medlemmernes kontingentbetalinger i Carla. Disse registreringer danner grundlag for årets indberetning. Det kan også være I har gjort dette løbende.

Vejledning:
Registrering af kontingentbetalinger

3. KONTROL

Ved hjælp af dataudtrækket "Grundlag for indberetning" kan I se de registreringer, som danner grundlag for tallene i indberetningsboksen. Kontroller at alt er korrekt, og foretag evt. rettelser, inden I går videre.
 
Vejledning:

Grundlag for indberetning

4. GODKENDELSE AF INDBERETNINGEN

På et tidspunkt i perioden 1.-15. januar skal enten kredslederen eller kassereren godkende kredsens indberetning. Indberetningen genereres automatisk i systemet, men kredsen skal godkende at indberetningen er korrekt. Indberetningen er ikke gennemført førend den er godkendt af kredsleder eller kassereren.

Vejledninger:

Godkend indberetning

Skulle vejledningerne ikke være fyldestgørende, er du altid velkommen til at kontakte os på FDF@FDF.dk eller tlf. 33 13 68 88.

Indberetningen har stor betydning for FDF

Er du interesseret i, hvorfor der skal indberettes til landsforbundet, kan du læse mere om, hvorfor indberetningen har så stor betydning. Læs mere