FDF i samarbejde 

FDF vedtog på landsmødet 2016 at fortsætte arbejdet med at åbne op mod omverdenen gennem samarbejde. 

 

FDF vil samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted

Delmål

Lokalt engagement

Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokalsamfundet.

Vi vil styrke lederne til at bruge FDFs ambition i arbejdet med at sikre synlige og imødekommende kredse i lokalsamfundet


Børn og unge i udsatte positioner

FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner.

Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde med relevante partnere vil vi give børn og unge i udsatte positioner mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab. 


Samarbejde med skolen

Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket samarbejde med skolerne. 

Med udgangspunkt i ambitionen vil vi fortsat ruste kredsene til at samarbejde med skolerne. Der vil særligt være fokus på at bruge legen som indgang til skolerne.