Samarbejde med skolen

Mange FDF-kredse har et samarbejde med den lokale skole eller SFO. Bliv inspireret til at samarbejde her. 

Inspirationsfilm

Delmål

Landsmødet vedtog følgende delmål til samarbejdet med skolen:

• FDF skal bruge skolereformens muligheder.
Vi vil ruste kredsene til at samarbejde med den lokale folkeskole ved f.eks. at udvikle oplæg, modeller og pilotprojekter for
kredses deltagelse i den understøttende undervisning og åbne skole samt styrke vidensdelingen om de gode eksempler på samarbejde
med skolerne.

• FDF skal være en tydelig stemme.
Vi vil arbejde for, at FDF bliver en aktiv stemme både lokalt og nationalt ift. børns fritidsliv.

• FDF skal være synlig på skolerne.
Vi vil give mulighed for, at FDF gennem synlighed kan bruge den lokale skole som en kanal til medlemsrekruttering.

Hvis I mangler inspiration til skolesamarbejdet, kan du hente et helt katalog af forløb her!

Gode FDF-historier

FDF Sct. Jørgensbjerg i samarbejde med Sct. Jørgens Skole 

FDF Sct. Jørgensbjerg inviterer hvert år ved sæsonstart 0. og 1. klasserne fra Sct. Jørgens Skoles SFO til en eftermiddag med FDF-aktiviteter i kredshuset. Det giver nye puslinge til kredsen og er samtidig en festlig sæsonstart for resten af kredsen.  

Samarbejdet kom i stand ved, at kredslederen spurgte lederen af SFO’en om de havde lyst til at gå hen og besøge kredsen en eftermiddag i august, for så ville lederne gere lave nogle aktiviteter med børnene. Det sagde SFO-lederen ja til, og i tre år har det nu været en stor succes.

Børnene fra 0. og 1. klasse i SFO’en får en seddel med hjem om arrangementet og FDF, og så kan forældrene vælge, om de vil hente deres børn ved kredshuset, eller når de er tilbage i SFO’en. I løbet af de to timer børnene er på besøg, står den på bålpandekager, hoppepude, ansigtsmaling, snitteværksted, historiehjørne, klatrebaner og kredsens flødebollemaskine er i gang. 

Arrangementet gav sidste år 10 nye puslinge, og der er allerede et lignende arrangement i kalenderen til august. 

Hvilke erfaringer kan andre kredse bruge:

- Undersøg om der er en eller flere skoler i gåafstand fra jeres kredshus.

- Ring til SFO-lederen på den eller de nærmeste skoler, og hør om SFO’en er interesseret i et samarbejde, hvor I laver aktiviteter sammen med børnene i SFO’en. Erfaringen fra FDF Sct. Jørgensbjerg er, at det kan være fint kun at invitere 0. og 1. klasserne med.

- Find ud af hvilke ledere i kredsen, som kan stå for et eftermiddagsarrangement. Hvis I aftaler det i god tid, er der større chance for, at lederne kan. I Sct. Jørgensbjerg deltager 6-8 ledere. 

Forældredag blev FDF-dag

FDF Gl. Holte-Vedbæk stod for undervisningen af 5.C på Trørødskolen, mens alle lærerne var på kursus. To ledere og en gruppe forældre stod for dagens program som bød på løb, førstehjælp, bålsnacks og samarbejdsøvelser.

Hvert år tager alle lærerne fra Trørødskolen på et dagskursus og lader forældrene stå for undervisningen. Et par forældre spurgte i år lederne i FDF Gl. Holte-Vedbæk, hvor deres børn går til FDF, om ikke de havde lyst til at stå for dagens program i samarbejde med forældrene. Det ville kredsen gerne, og et samarbejde var startet.

To ledere fra kredsen stod for planlægningen af dagen, som blev afholdt med hjælp fra 6 forældre i klassen. Der deltog 22 elever, som denne dag havde FDF på skemaet hele dagen.

Hvilke erfaringer kan andre kredse bruge:

  • Undersøg om der er nogen af skolerne i jeres lokalområde, som har en eller flere dage, hvor forældrene står for undervisningen, mens lærerne uddanner sig.
  • Tilbyd forældrene i kredsen, at I gerne vil stå for en skoledag, hvis de vil hjælpe med det praktiske, så I ikke skal stille med så mange ledere.
  • Husk at fortælle børn og forældre, at man også kan gå til FDF en gang om ugen, hvis de synes, det har været en sjov og spændende dag.