Samarbejde med kommunen

Der er god hjælp at hente i samarbejde med kommunen og samrådet. Bliv klogere her. 

Delmål

Landsmødet 2014 vedtog følgende delmål til samarbejdet med kommunen:

• FDF-kredse skal være en synlig lokal partner.
Vi vil ruste kredsene til større synlighed og mere politisk indflydelse i kommunerne, f.eks. gennem repræsentation i de lokale samråd og/eller kommunale folkeoplysningsudvalg.

• FDF skal styrke relationen til DUF.

Gennem et tæt samarbejde med DUF vil vi arbejde for at sikre de bedst mulige rammevilkår for det lokale FDF-arbejde.

Et godt eksempel

I FDF Skanderborg-Stilling har de arbejdet med at være en synlig samarbejdspartner i kommunen. Da kommunen holdt åbent hus under byggeriet af et nyt rådhus, deltog kredsen med leg og børneaktiviteter.
Det har styrket samarbejdet med kommunen på flere fronter og fået kommunen til at tænke friluftsaktiviteter med ind i planlægningen af udendørsarealerne ved rådhuset. 

Samråd

I mange kommuner findes et lokalt samråd, hvor spejderne, KFUM og KFUK, og FDF arbejder sammen. Det er en god ide at bruge Samrådet, når I skal samarbejde med kommunen. I står stærkere, når I er flere foreninger sammen. 

Find konkrete værktøjer til udvikling af kredsens arbejde på hjemmesiden Foreningsredskaber. Under emnet politik finder du blandt andet gode ideer til, hvordan du kommer i kontakt med lokalpolitikerne og kommunen. 

Få oplæg om samarbejde med kommunen

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) tilbyder at komme ud til jer med et oplæg om samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommunen. Det kan for eksempel være ved et leder/bestyrelsesmøde, et netværksmøde eller et kredsledermøde i landsdelen.