Samarbejde med kirken

Mange FDF-kredse har et samarbejde med den kirke. Bliv mere inspireret til at samarbejde her. 

Inspirationsfilm

Delmål

Landsmødet vedtog følgende delmål til samarbejdet med kirken:


• Kirken skal holde fokus på børn og unge.
Vi vil påvirke kirker og menighedsråd til at have fokus på og tage ansvar for arbejdet med børn og unge, bl.a. ved at samarbejde om
nye og vedkommende forkyndelsesformer, musik og salmer.


• FDF skal nå udsatte børn og unge

I samarbejde med lokale sogne og andre relevante partnere vil vi arbejde for, at udsatte børn og unge får mulighed for at opleve at
være en del af et meningsfuldt og tillidsfuldt fællesskab.


• FDF skal være i kirkens bevidsthed.
Vi vil øge bevidstheden om FDF blandt præster, kirke- og kulturmedarbejdere (tidligere sognemedhjælpere) og menighedsråd og
gøre det tydeligt, hvordan den lokale kirke kan medvirke til at profilere FDF.

Hvis I mangler inspiration til kirkesamarbejdet, kan I hente ideer i dette nye materiale.

6 gode kredseksempler