FDF i samarbejde

Hent værktøjet til at arbejde med udviklingsmålene her.

Landsmødet 2014 vedtog et nyt udviklingsmål: FDF i samarbejde med kirke, skole og kommune. Hovedbestyrelsen har udarbejdet en strategi med indsatser og handlinger. Derudover har forbundet udviklet et værktøj til kredsene, som kan bruges til at gøre udviklingsmålet helt konkret ude lokalt.


Hovedbestyrelsen har vedtaget en strategi for, hvordan målene skal nås.

Der er udarbejdet et værktøj som kredsen kan bruge i afklaringen af, hvilke mål kredsen vil arbejde med. 

Procesplakater