Få besøg af DUF

Få et oplæg i kredsen om samarbejde med skole og kommune.

DUF inspiration

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) tilbyder at komme ud til jer med et oplæg om samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommunen. Det kan for eksempel være ved et leder/bestyrelsesmøde, et netværksmøde eller et kredsledermøde i landsdelen. Der er to oplæg, som især er interessante i FDF.  

Samarbejde med den lokale folkeskole

Det ene handler om mulighederne for samarbejde med den lokale folkeskole efter, at skolereformen er trådt i kraft. Dette oplæg giver:

  • Indsigt i indholdet i den åbne skole og hvilke krav, der stilles til foreningerne.
  • Viden om, hvordan I som kreds kan udnytte mulighederne i den åbne skole.
  • Inspiration til modeller for samarbejdet med skolerne.

Samarbejde med kommunen

Det andet oplæg handler om, hvordan I som forening kan påvirke kommunens udvikling og arbejde. Dette oplæg vil fokusere på:

  • Indsigt i hvordan kommunen er bygget op i forhold til proces og udvikling.
  • Indsigt i hvilke påvirkningsmuligheder I har i forhold til kommunen.
  • Konkrete råd til hvordan I får skabt en relation til jeres interessevaretagere i det kommunale system.

Samarbejde med kommunen er måske ikke det mest ophidsende emne i kredsen, men ikke desto mindre er det, et stykke ad vejen, kommunen, der sørger for, at vi har lokaler til FDF-arbejdet og tilskud til aktiviteter, hytteleje og lederkurser. Så der er god grund til at beskæftige sig en med, hvordan din kreds kan styrke samarbejdet med kommunen – og med folkeskolerne i kommunen.

Har I mod på at blive klogere og få inspiration fra en oplægsholder, der er ekspert på feltet, så kontakt landsforbundet.